Asparagi verdi doppi/ Sottili – Spargel grün Klein/Gross

Confezione: Kiste ca. 4/6 kg
Prezzo: 9,00 €/kg